Net Design Shop : Ready Shopping site
 สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์Member Login
Search :           thai eng
 


รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า และการชำระเงิน

     1. กรุณาระบุชื่อสินค้า รหัสสินค้า สี(บางรายการ) จำนวนการสั่งซื้อ พร้อมชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ให้ชัดเจน มาที่ srithai_inter@hotmail.com หรือ srithaitrading@yahoo.com
     2. ทางเราจะจัดทำใบเสนอราคา พร้อมระบุค่าจัดส่งสินค้า ตามที่ท่านได้สั่งซื้อ ส่งทางอีเมล์ที่ระบุไว้ เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า พร้อมกันนี้จะได้แจ้งวิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย
         กรุณาโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 3 วัน นับจากที่ได้รับอีเมล์ในการยืนยันจากทางร้าน หากพ้นกำหนดท่านจะต้องดำเนินการสั่งซื้อเข้ามาใหม่อีกครั้ง
     4. เมื่อท่านได้โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 02-291-8609 หรือ ทางอีเมล์ srithai_inter@yahoo.com หรือ srithaitrading@yahoo.com
     5. ทางเราจะจัดส่งสินค้าเป็นแบบพัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS พร้อมส่งข้อความไปยังท่านทางอีเมล์ แจ้งหมายเลขของสินค้าที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คสินค้า
        ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับพัสดุไปรษณีย์ในวันที่เจ้าหน้าที่นำส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งมา และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้ออกใบแจ้งรับพัสดุไปรษณีย์ให้กับท่าน และท่านไม่สามารถมารับพัสดุไปรษณีย์ในเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดในใบแจ้งรับพัสดุไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตของท่านได้ ซึ่งหลังจากนั้น สินค้าที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์จะถูกตีกลับคืนมาทางเรา ท่านจะต้องทำการโอนเฉพาะค่าจัดส่งสินค้า เพื่อเราจะได้จัดส่งไปให้ท่านใหม่